SPRINKLERTECHNIEK

DEEVEX is een duik- en Servicebedrijf dat zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en gespecialiseerd heeft in de sprinklerindustrie, hierdoor zijn wij uitgegroeid tot een betrouwbare, erkende partner, ons draagvlak is ontstaan door flexibel te opererenopgedane expertise, 22 jaar aan ervaring en denken in oplossingen

Onze expertise
Onze expertise en ervaringen welke betrekking hebben op de sprinklerindustrie hebben wij te danken aan de welbekende inspectie instellingen en installateurs, samen met hun heeft DEEVEX haar eigen werkwijze ontwikkeld waardoor wij een begrip zijn binnen deze industrie

Hieronder treft  u een overzicht van diensten en services aan, mocht u naar aanleiding vragen hebben, dan vernemen wij deze graag

DEEVEX Diving Experts heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd in het verrichten van alle voorkomende duikwerkzaamheden binnen de Sprinklerindustrie. In deze industrie is DEEVEX een betrouwbare erkende partner welke bekent staat binnen de gecertificeerde inspectie instellingen, CCV, CIBV en erkende installateurs. Tevens adviseert DEEVEX de bovengenoemde instellingen omtrent het duiken en het toepassen van de wet en regelgeving binnen de sprinklerindustrie

Onze Expertise en Diensten
Onze expertise en diensten welke wij uitvoeren als erkent Duikbedrijf variëren van het onderwater verrichten van (video)inspecties al dan niet voorzien van rapportages, hierbij bieden wij u complete onderhouds- en / of renovaties aan voor alle waterbassins, vervangen / leveren van appendages en leidingen, reinigen en schoon zuigen van de bassins, het de- en monteren van voetkleppen in verband met de periodieke revisie, het (opnieuw) conserveren / coaten van stalen onderdelen of aangetroffen betonrot tot het (preventief)afdichten van lekkages 

Beknopt overzicht van werkzaamheden;
-Verrichten van (video)inspecties uitgevoerd conform TB67B
-Uitvoeren van R.O.V. inspecties
-Uitvoeren van endoscopische onderzoeken
-Uitvoeren van ultrasone wanddiktemetingen
-Reinigen / schoon zuigen van eventuele aangetroffen vervuiling (slib, sediment etc.)
-Conserveren van betonrot / corrosievorming
-Kernboringen
-Afdichten van lekkages / d.m.v. injecties of pats
-Kitten van overgangen, aansluitingen
-Aanbrengen / herstellen van dilatatievoegen
-Vervangen van uiteenlopende appendages (zuigleidingen, testleidingen etc.)
-Coaten van stalen / betonnen appendages d.m.v. een langdurige / corrosie werende coating

Materialen

Wij beschikken over de nieuwste en modernste materialen en gebruiken de nieuwste technieken om onze opdrachtgevers de juiste service en kwaliteiten te bieden.

Zo zijn bijvoorbeeld onze bedrijfswagens voorzien van een vaste video opstelling, zodat er tijdens de werkzaamheden altijd live met de duiker meegekeken kan worden, op deze manier is de opdrachtgever ten alle tijden op de hoogte en de voortgang van de werkzaamheden. Tevens beschikken wij over standalone video- en audiosystemen, op deze manier zijn wij zonder problemen inzetbaar op moeilijk begaanbare en bereikbare locaties

Mocht u interesse gewekt zijn en meer informatie willen ontvangen over duiken in de sprinklerindustrie?

Neem dan gerust contact met ons op

Per 1 juli 2016 is het het Technisch Bulletin TB67B van kracht gegaan, dit houd in dat de werkwijze en competenties van duikbedrijven en andere toeleveranciers per 1 juli 2016 niet meer voor zich zelf spreken, waar vroeger bijna elke toeleverancier / duikbedrijf een inspectie uit mocht voeren in het bijzijn van een inspectiebureau, zijn er nu eisen gesteld aan de competenties van de toeleveranciers welke duik- en servicewerkzaamheden uitvoeren binnen de sprinklerindustrie

DEEVEX heeft haar werkwijze direct aangepast en werken uitsluitend conform TB67B, dit houdt in dat wij momenteel als erkend Duik- en Servicebedrijf binnen Nederland voldoen aan de gestelde richtlijnen en normeringen welke vermeld staan in het desbetreffende Technisch Bulletin

TYPE CONTROLES
Binnen het TB67B zijn een drietal controles te onderscheiden

A-CONTROLE
Visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (voor zover mogelijk) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Deze rapportage wordt opgemaakt ter ondersteuning van de
B-controle. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen met eventueel te nemen correctieve maatregelen

B-CONTROLE
Beoordeling van de controle verslagleggingen van de voorgaande A-controles en de eventuele genomen correctieve maatregelen. Visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (door middel van duiker of R.O.V.) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Deze rapportage wordt opgemaakt ter ondersteuning van de C-controle. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen met eventueel te nemen correctieve maatregelen. De bevindingen van de voor inspectie (B-Controle) dienen als belangrijk uitgangspunt voor de C-Controle.

C-CONTROLE
Visuele controle van de buiten- en binnenzijde bij lege toestand aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen alsmede de toegepaste interventies.

CONTROLE INTERVAL
Op basis van de productienorm van de tank zijn de volgende controle intervallen van toepassing:

 

A-Controle

B-Controle

C-controle

EN12845

Jaarlijks

-

3-jaarlijks

LPCB (LPS1254+lps1276)

Jaarlijks

5-jaarlijks

10-jaarlijks

FM/NFPA

Jaarlijks

5-jaarlijks

10-jaarlijks

 

   

Documentatie t.b.v. de regelgevingen
Technisch_bulletin_67B_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs_2

Technisch_bulletin_67B_A1_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs-1

Onze Expertise en Diensten
Eén van onze diensten welke wij uitvoeren als Duikbedrijf is het onderwater verrichten van (video)inspecties al dan niet voorzien van een uitgebreide rapportage al dan niet voorzien van een degelijk advies om de inspectiepunten op te lossen

Deze inspectie's kunnen wij uitvoeren op een drietal manieren;

-Inspecties d.m.v. een duiker voorzien van camera en live contact
-Inspecteren van objecten d.m.v. een R.O.V (Remotely Operated Vehicle)
-Verrichten van visuele controles

Zo zijn bijvoorbeeld onze bedrijfswagens voorzien van een vaste video opstelling, zodat er tijdens de werkzaamheden altijd live met de duiker meegekeken kan worden, op deze manier is de opdrachtgever ten alle tijden op de hoogte en de voortgang van de werkzaamheden. Tevens beschikken wij over standalone video- en audiosystemen, op deze manier zijn wij zonder problemen inzetbaar op moeilijk begaanbare en bereikbare locaties

Mocht u interesse gewekt zijn en meer informatie willen ontvangen over duiken in de sprinklerindustrie?

Neem dan gerust contact met ons op

DEEVEX verzorgt onafhankelijke C-controles van waterkelders al dan niet voorzien van een waterkerende laag alsmede (geboute) watertanks welke als watervoorraad dienen ten behoeven van de VBB systemen

Sinds het ontstaan van het TB67B heeft DEEVEX haar eigen afdeling opgezet welke  onderhoud, keuringen aan de waterkelders en watertanks verzorgen

Beknopt overzicht van werkzaamheden;
-Uitvoeren van een degelijke C-controle conform TB67B
-Leveren en realiseren van een tijdelijke wateropslag
-Vervangen van liners (EPDM of PVC)
-Vervangen aangetaste wandpanelen
-Vervangen van uiteenlopende appendages (zuigleidingen, testleidingen etc.)
-Conserveren van betonrot / corrosievorming
-Vervangen complete dakconstructies
-Afdichten van lekkages
-Kitten van overgangen, aansluitingen
-Aanbrengen / herstellen van dilatatievoegen
-Coaten van stalen / betonnen appendages d.m.v. een langdurige / corrosie werende coatings

Materialen

Wij beschikken over de nieuwste en modernste materialen en gebruiken de nieuwste technieken om onze opdrachtgevers de juiste service en kwaliteiten te bieden.

Mocht u interesse gewekt zijn en meer informatie willen ontvangen over A, B- en C-controles?

Neem dan gerust contact met ons opScroll naar top