Sprinkler Services

Divisie Sprinkler Services heeft zich afgelopen jaren sterk ontwikkelt en gespecialiseerd als betrouwbare partner in het onafhankelijk verrichten van uiteenlopende inspecties- en onderhoudswerkzaamheden welke betrekking hebben op uw sprinklersysteem.

Werken conform TB67B / 67B_A1 / A, B, C-controles
Per 1 juli 2016 is het het Technisch Bulletin TB67B van kracht gegaan, dit houd in dat de werkwijze en competenties van toeleveranciers per 1 juli 2016 niet meer voor zich zelf spreken, waar vroeger nagenoeg elke toeleverancier / duikbedrijf een inspectie uit mocht voeren in het bijzijn van een inspectiebureau, zijn er nu eisen gesteld aan de competenties van de toeleveranciers welke duik- en servicewerkzaamheden uitvoeren binnen de sprinklerindustrie

DEEVEX heeft haar werkwijze direct aangepast en werken uitsluitend conform TB67B, dit houdt in dat wij momenteel als erkend Duik- en Servicebedrijf binnen Nederland voldoen aan de gestelde richtlijnen en normeringen welke vermeld staan in het desbetreffende Technisch Bulletin

Hieronder treft  u een overzicht van diensten en services aan, mocht u naar aanleiding vragen hebben, dan vernemen wij deze graag

Vanaf heden bieden we als aanvulling op onze huidige diensten, nieuwbouw FM gekeurde sprinkleropslagsystemen aan;

DEEVEX Sprinkler Services bouwt, in afwijking tot de huidige leveranciers de watertanks onder eigen supervisie, waardoor kwaliteit en services gewaarborgd blijven

-Nieuwbouw watertanks; gecoat, gekit
-Nieuwbouw tanks; Liners
-Nieuwbouw gelaste tanks

Mocht uw interesse gewekt zijn en meer informatie willen ontvangen over nieuwbouw wateropslagsystemen?

Neem dan gerust contact met ons op

DEEVEX Sprinkler Services verzorgt onafhankelijke C-controles van waterkelders al dan niet voorzien van een waterkerende laag alsmede (geboute) watertanks welke als watervoorraad dienen ten behoeven van de VBB systemen

Sinds het ontstaan van het TB67B heeft DEEVEX haar eigen afdeling opgezet welke  onderhoud, keuringen aan de waterkelders en watertanks verzorgen

Beknopt overzicht van werkzaamheden;
-Uitvoeren van een degelijke C-controle conform TB67B
-Leveren en realiseren van een tijdelijke wateropslag
-Vervangen van liners (EPDM of PVC)
-Vervangen aangetaste wandpanelen
-Vervangen van uiteenlopende appendages (zuigleidingen, testleidingen etc.)
-Conserveren van betonrot / corrosievorming
-Vervangen complete dakconstructies
-Afdichten van lekkages
-Kitten van overgangen, aansluitingen
-Aanbrengen / herstellen van dilatatievoegen
-Coaten van stalen / betonnen appendages d.m.v. een langdurige / corrosie werende coatings

Materialen

Wij beschikken over de nieuwste en modernste materialen en gebruiken de nieuwste technieken om onze opdrachtgevers de juiste service en kwaliteiten te bieden.

Mocht u interesse gewekt zijn en meer informatie willen ontvangen over A, B- en C-controles?

Neem dan gerust contact met ons op

TYPE CONTROLES
Binnen het TB67B zijn een drietal controles te onderscheiden

A-CONTROLE
Visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (voor zover mogelijk) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Deze rapportage wordt opgemaakt ter ondersteuning van de
B-controle. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen met eventueel te nemen correctieve maatregelen

B-CONTROLE
Beoordeling van de controle verslagleggingen van de voorgaande A-controles en de eventuele genomen correctieve maatregelen. Visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (door middel van duiker of R.O.V.) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Deze rapportage wordt opgemaakt ter ondersteuning van de C-controle. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen met eventueel te nemen correctieve maatregelen. De bevindingen van de voor inspectie (B-Controle) dienen als belangrijk uitgangspunt voor de C-Controle.

C-CONTROLE
Visuele controle van de buiten- en binnenzijde bij lege toestand aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen alsmede de toegepaste interventies.

CONTROLE INTERVAL
Op basis van de productienorm van de tank zijn de volgende controle intervallen van toepassing:

 

A-Controle

B-Controle

C-controle

EN12845

Jaarlijks

-

3-jaarlijks

LPCB (LPS1254+lps1276)

Jaarlijks

5-jaarlijks

10-jaarlijks

FM/NFPA

Jaarlijks

5-jaarlijks

10-jaarlijks

 

   

Documentatie t.b.v. de regelgevingen
Technisch_bulletin_67B_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs_2

Technisch_bulletin_67B_A1_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs-1

Scroll naar top