Diving Experts

DEEVEX Diving Experts heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en gespecialiseerd in de sprinklerindustrie, hierdoor zijn wij uitgegroeid tot een betrouwbare en erkende partner op het gebied van beroepsduiken binnen deze industrie, ons draagvlak is ontstaan door flexibel te opererenopgedane expertise, 35 jaar aan relevante beroeps ervaring en denken in oplossingen

Hieronder treft  u een overzicht van diensten en services aan, mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan vernemen wij deze graag

Expertise en Diensten
Onze expertise en diensten welke wij uitvoeren als erkent Duikbedrijf variëren van het onderwater verrichten van (video)inspecties al dan niet voorzien van rapportages tot het verrichten van adequate of preventieve onderhoudswerkzaamheden.

Beknopt overzicht van werkzaamheden;
-Verrichten van (video)inspecties uitgevoerd conform TB67B
-Uitvoeren van R.O.V. (Remotely Operated Vehicle) inspecties
-Uitvoeren van ultrasone wanddiktemetingen
-Reinigen / schoon zuigen van eventuele aangetroffen vervuiling (slib, sediment etc.)
-Conserveren van betonrot / corrosievorming
-Diamant boringen
-Afdichten van lekkages / d.m.v. injecties of pats
-Kitten van overgangen, aansluitingen
-Aanbrengen / herstellen van dilatatievoegen
-Vervangen en productie van uiteenlopende appendages (zuigleidingen, testleidingen etc.)
-Coaten van stalen / betonnen appendages d.m.v. een langdurige / corrosie werende coating

Materialen

Wij beschikken over de nieuwste en modernste materialen en gebruiken de nieuwste technieken om onze opdrachtgevers de juiste services en kwaliteiten te bieden.

Zo zijn bijvoorbeeld onze bedrijfswagens voorzien van een vaste video opstelling, zodat er tijdens de werkzaamheden altijd live met de duiker meegekeken kan worden, op deze manier is de opdrachtgever ten alle tijden op de hoogte en de voortgang van de werkzaamheden. Tevens beschikken wij over standalone video- en audiosystemen, op deze manier zijn wij zonder problemen inzetbaar op moeilijk begaanbare en bereikbare locaties

Mocht u interesse gewekt zijn en meer informatie willen ontvangen over duiken in de sprinklerindustrie?

Neem dan gerust contact met ons op

Onze Expertise en Diensten
Eén van onze diensten welke wij uitvoeren als Duikbedrijf binnen de sprinklerindustrie is het onderwater verrichten van (video)inspecties al dan niet voorzien van een uitgebreide rapportage, al dan niet voorzien van een degelijk advies om de inspectiepunten, aanbevelingen op te lossen

Deze inspecties kunnen wij uitvoeren op een drietal manieren;
-Inspecties d.m.v. een duiker voorzien van camera en live contact
-Inspecteren van objecten d.m.v. een R.O.V (Remotely Operated Vehicle)
-Verrichten van visuele controles

Zo zijn bijvoorbeeld onze bedrijfswagens voorzien van een vaste video opstelling, zodat er tijdens de werkzaamheden altijd live met de duiker meegekeken kan worden, op deze manier is de opdrachtgever ten alle tijden op de hoogte en de voortgang van de werkzaamheden. Tevens beschikken wij over standalone video- en audiosystemen, op deze manier zijn wij zonder problemen inzetbaar op moeilijk begaanbare en bereikbare locaties

Mocht u interesse gewekt zijn en meer informatie willen ontvangen over de mogelijkheden omtrent inspecties en duikwerkzaamheden binnen de Sprinklerindustrie?

Neem dan gerust contact met ons op

Per 1 juli 2016 is het het Technisch Bulletin TB67B van kracht gegaan, dit houd in dat de werkwijze en competenties van duikbedrijven en andere toeleveranciers per 1 juli 2016 niet meer voor zich zelf spreken, waar vroeger bijna elke toeleverancier / duikbedrijf een inspectie uit mocht voeren in het bijzijn van een inspectiebureau, zijn er nu eisen gesteld aan de competenties van de toeleveranciers welke duik- en servicewerkzaamheden uitvoeren binnen de sprinklerindustrie

DEEVEX heeft haar werkwijze direct aangepast en werken uitsluitend conform TB67B, dit houdt in dat wij momenteel als erkend Duik- en Servicebedrijf binnen Nederland voldoen aan de gestelde richtlijnen en normeringen welke vermeld staan in het desbetreffende Technisch Bulletin

TYPE CONTROLES
Binnen het TB67B zijn een drietal controles te onderscheiden

A-CONTROLE
Visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (voor zover mogelijk) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Deze rapportage wordt opgemaakt ter ondersteuning van de
B-controle. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen met eventueel te nemen correctieve maatregelen

B-CONTROLE
Beoordeling van de controle verslagleggingen van de voorgaande A-controles en de eventuele genomen correctieve maatregelen. Visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (door middel van duiker of R.O.V.) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Deze rapportage wordt opgemaakt ter ondersteuning van de C-controle. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen met eventueel te nemen correctieve maatregelen. De bevindingen van de voor inspectie (B-Controle) dienen als belangrijk uitgangspunt voor de C-Controle.

C-CONTROLE
Visuele controle van de buiten- en binnenzijde bij lege toestand aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan. Aangetroffen afwijkingen dienen met foto’s in de rapportage te worden opgenomen alsmede de toegepaste interventies.

CONTROLE INTERVAL
Op basis van de productienorm van de tank zijn de volgende controle intervallen van toepassing:

 

A-Controle

B-Controle

C-controle

EN12845

Jaarlijks

-

3-jaarlijks

LPCB (LPS1254+lps1276)

Jaarlijks

5-jaarlijks

10-jaarlijks

FM/NFPA

Jaarlijks

5-jaarlijks

10-jaarlijks

 

   

Documentatie t.b.v. de regelgevingen
Technisch_bulletin_67B_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs_2

Technisch_bulletin_67B_A1_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs-1

Scroll naar top